Friday, October 10, 2008

Bu grafiğe dikkat


Bu kriz o kriz ve 15-20 yıllık bir ömrü olabilir (Wall Street Journal, 10. 10.08)


No comments: