Thursday, December 08, 2016

Dönülmez akşamın ufkunda mıyız?

Avusturya’da başkanlık seçimlerini neredeyse “aşırı sağ” partinin adayı kazanıyordu. İtalya’da seçmen Başbakan Renzi’nin reform paketine hayır diyerek, Avrupa Birliği’nin, “liberal dünya düzeninin” geleceği üzerindeki soru işaretlerine bir yenisini ekledi. Küreselleşme, liberal demokrasiyi peşinden sürükleyerek çökerken popülist bir dalga yükseliyor.

Bunlar rastlantı değil
Küreselleşmeci heves başladığında, liberal entelijensiyaya defalarca anlatmaya çalıştık: Küreselleşme ilk kez yaşanmıyor; krizle yakından ilişkilidir, yine kendi ağırlığı altında çökmesi çok büyük bir olasılıktır. Kapitalizmin iç çelişkilerinin yapısal belirleyiciliğini, sınıfsal kültürel yansımalarınıunutmadığımız için bu kadar iddialı konuşabiliyorduk. 

Bu olasılığın 1990’ların sonuna doğru ayırdına varan Amerikalı filozof R.Rorty’nin öngörüsü çarpıcıydı: Bu dünya ekonomisi yakında işçileriyle hiçbirtoplumsal ortaklık duygusunu paylaşmayan bir kozmopolit seçkin grubun malı olacak”...

(...)

No comments: