Thursday, February 25, 2016

Büyük resmin parçaları yerine oturuyor

“Büyük resmin” parçaları giderek yerine oturuyor; göründüğü kadarıyla da resim,19. yüzyılın sonuna benzemeye başlıyor. 

Beni yine “büyük resme” bakmaya, geçen hafta Financial Times’da yayımlanan,“artan korumacılık eğilimlerine” ilişkin yorum, bu ay yayımlanan silahlanmayla ilgili iki rapor yönlendirdi.

Küreselleşme nasıl bitiyor? 
19. yüzyılın ikinci yarısında başlayan son çeyreğinde hızlanan bir küreselleşme 20. yüzyılın başında, iki büyük savaşla, faşizmle, devrimlerle çökmüştü. Bu çöküşün nedenleri arasında iki eğilim özellikle dikkat çekiyor.Birincisi ülkelerin içinde gelir dağılımının bozulmasında hızlanma; ikincisi, ülkeler arasındaki gelir dağılımı dengesinin yeni yükselenlerin etkileriyle değişmeye başlaması. 

(...)

No comments: